Monday, October 29, 2012

Kakitangan Awam Akan Dikurangkan

Jika Pakatan Rakyat Memerintah Kerajaan, Kakitangan Awam Akan Dikurang Separuh Setiap Tahun Ikut Peringkat (Tony Pua Kim Wee):

‘Pakatan Rakyat akan melalui kakitangan awam yang sudah berusia dipercepatkan bersara, termasuk ambil contoh cara NEGARA CHINA kurangkan kakitangan awam yang berlebihan, dengan adanya satu sistem untuk kakitangan awam yang kurang berkesan menjalankan tugas, akan ditempatkan di rumah dan diberi separuh gaji, supaya pihak kerajaan dapat kurangkan perbelanjaan yang begitu besar untuk kakitangan awamnya.’ (petikan ucapan Tony Pua)

No comments: