Friday, May 16, 2014

Ram Karpal tidak layak jadi calon

Nep0tisma dan Kronisme yang melampau ------- Ram Karpal tidak layak jadi calon namun kronisme melampau dalam DAP membolehkan dan menghalalcarakan apa sahaja

No comments: